Skolens vision

Tappernøje Dagskoles visionsplan indtil sommeren 2019/2020 er:
At udvikle vores behandlingstilbud med bl.a. Brain-maps på alle elever (Bruce Perry´s model), samt implementere Theraplayinspirerede aktiviteter til de elever, der vurderes at have gavn af dette.

Ydermere tilbydes der Theraplay ® forløb til elev og omsorgsgiver. Kontakt skolelederen for pris.

Fagligt ser vi det som et mål, at hver enkelt elev gennemfører FS eller dele af denne eksamen. Undervisningen tilrettelægges herefter i den udstrækning elevens psykiske ressourcer tillader det.

Tappernøje Dagskoles mission er, at skabe en skolegang, der lægger vægt på både personlig, social og faglig udvikling. Det er vores overbevisning, at man ikke kan lære, før ressourcerne er til det.
Gennem skolens grundlæggende værdier hjælper vi eleverne med at udvikle de nødvendige mestringsstrategier til at klare sig socialt og giver dem mulighed for et nyt perspektiv på det “at lære og være” også i fællesskabet.

Med mottoet ´Man skal være for at kunne lære!´ fortæller vi, at målet med en skoleperiode på Tappernøje Dagskole er at:

 • Hjælpe eleven til at udvikle selvforvaltning.
 • Hjælpe eleven til at kunne reflektere over eget liv.
 • Arbejde målrettet mod en FS prøve.
 • Skabe en positiv skoleudvikling gennem et styrket selvværd.

Dette er beskrevet rundt omkring på hjemmesiden, bl.a. under menupunkterne Behandlingspraksis (hvor du kan læse om det pædagogiske grundlag og de centrale værktøjer heri), Undervisning (om forudsætninger for at kunne lære noget, fagene og undervisningsmiljøet) og Forløb (hvad sker der op til, under og ved afslutningen af en skoleperiode), samt i vores beskrivelse af værdierne.

FOR AT KUNNE LEVE OP TIL VORES VISION, PASSER VI GODT PÅ SKOLENS PERSONALE:

 • De får supervision af en psykolog fra PPR i Næstved Kommune en gang om ugen
 • Vi har diskuteret og formuleret en række politikker, planer og vejledninger, som vi kan arbejde ud fra i det daglige arbejde, bl.a. omkring: Medicinhåndtering, elevinddragelse, rygning og alkohol (elever og lærere), mobning (i begge grupper), intern og ekstern kommunikation, håndtering af personoplysninger samt beredskabsplaner for brand, ulykker, overgreb (fysiske og psykiske), magtanvendelse, personlige kriser og elever der stikker af.
 • MUS samtale med medarbejderne en gang årligt, hvor der følges op på trivsel, uddannelsesønsker, kompetenceafklaring mm.
METODER

Pædagogiske metoder:

 • Vi arbejder anerkendende
 • Vi arbejder med individuelt ressourceafsæt – differentiering, socialt og fagligt
 • Vi arbejder med relationen
 • Vi arbejder med impulsstyring
 • Vi arbejder med konfliktnedtrapning
 • Vi arbejder med udviklingen af sociale kompetencer
 • Vi arbejder med fokus på elevens selvværd (selvfølelse og selvtillid)
 • Vi arbejder med Bruce Perrys neurosekventielle model Brainmaps
 • Vi arbejder med Theraplay®
VÆRDIER

Følgende seks værdier er centrale for vores arbejde på skolen:

 • Rummelighed
 • Gensidig respekt og samarbejde
 • Udvikling
 • Evaluering
 • Relationer
 • Anerkendelse og ressourceafsæt