Undervisning

VI LÆRER ALLE FORSKELLIGT

På Tappernøje Dagskole er vi bl.a. inspireret af de amerikanske forskere og teoretikere Dun og Dun, når vi planlægger og tilrettelægger undervisningen for den enkelte elev. Nedenstående beskriver de områder vi klarlægger, før vi tilrettelægger vores undervisning:

  1. De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave “trin-for-trin”? (analytiker). Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist). Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)?
  2. De perceptuelle forcer: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer?
  3. De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at ligge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget?
  4. De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder?
  5. De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder?
  6. De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst i grupper, som I selv har valgt, eller i grupper som læreren har valgt? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding (en variation)?

Vi er bevidste om, at alle børn ikke lærer ens, og vi har respekt for den enkelte elevs måde at modtage, indhente og bearbejde informationer på. Eleverne inddeles i hold efter flere kriterier:

  • Social adfærd
  • Koncentration
  • Fagligt standpunkt

Eleverne undervises ofte i grupper på max 3 elever og en lærer. Der kan i perioder være så fagligt velfungerende elever, at der er mulighed for, at undervise i hold på 6-7 elever med to lærere. Vi bestræber os på, at der altid er både en pædagog og en lærer i undervisningen, så både den undervisningsmæssige og den behandlingsmæssig del varetages.

Elevplanen er grundlaget for den undervisning, den enkelte elev modtager. Det er det lærerne, der laver elevplanen, som herefter gennemgås sammen med eleven, så vi sikrer os, at de forstår og accepterer de mål, der er sat. Eleven skal underskrive elevplanen.

I undervisningen bruger vi både traditionelle undervisningsbøger samt pc’er. Pc’en er et nyttigt redskab i arbejdet med vores målgruppe, og vi bestræber os på, at eleverne lærer at bruge diverse skrive-, regne- samt billedredigeringsprogrammer. Skolen har desuden et særligt IT program, CD-ord, der hjælper læsesvage elever. Hver enkelt elev har adgang til egen pc.

AT VÆRE UNDERVISNINGSPARAT

På Tappernøje Dagskole anerkender vi, at sociale og personlige kompetencer er en forudsætning for at kunne udvikle sine faglige kompetencer.

Vi starter derfor med at sætte en personlig udvikling i gang ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs stærke sider og tilpasse undervisning individuelt.Vi møder eleverne, der hvor de er. Det betyder ikke, at der ikke stilles krav. Men det betyder, at krav skal være realistiske, før det giver mening at fastholde dem.Anerkendelse, nære relationer og selvværd. Det er de tre grundsten i såvel undervisning som behandling på skolen. Læs mere om de to pædagogikker

Målet i første omgang er at få ro på elevernes indre kaos og gøre dem parate til at modtage undervisning, så de får en chance for at udnytte deres udviklingspotentiale.

OPTIMALE FORHOLD FOR LÆRING

Tappernøje Dagskole har mange års erfaring med elever med særlige vænskeligheder. Følgende punkter kan optimere læringsforholdene og mindske unødige konflikter.

FAGENE

Som alle andre skoler, er vi underlagt folkeskoleloven, dog med de særlige muligheder for hensyn, der åbnes for i bekendtgørelse 1373: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

På Tappernøje Dagskole tilbydes undervisning i fuld fagrække. Der er dog mulighed for, at eleven bliver fritaget for enkelte fag, hvis det vurderes at denne ikke magter dette. Denne vurdering sker altid i samråd med skolens psykolog, lærerne og forældrene.

Derudover har vi en del emneuger med aktuelle emner. Ugerne giver en rigtig god mulighed for, at arbejde praktisk, tage ud af huset samt på tværs at grupperne.

Hvis en elev har kompetence for at deltage i den lokale folkeskole i enkelte fag, er det noget, vi støtter meget op om. De får i så fald en lærer fra dagskolen med de første 14 dage.