Behandlingspraksis

Helt grundlæggende tror vi på, at den enkelte elev skal være i stand til at lære før der stilles forventninger om dette. Elever, der visiteres til vores skole har dybere problematikker end blot faglige. Det er derfor vores vigtigste opgave, at kortlægge elevens personlige og sociale ressourcer for at finde frem til, hvor vi skal sætte ind behandlingsmæssigt.

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra elevens følelsesmæssige alder og ikke den faktiske. Dette gør vi med hjælp fra Brainmaps. Når vi får grænset os ind på den følelsesmæssige alder, kan vi begynde at sammensætte behandlingsplanen der beskriver, hvilke områder eleven er udfordret på. Herefter tilpasser vi evt. et forløb med Theraplay-lege.

  • Vi arbejder med Bruce Perrys neurosekventielle model Brainmaps. Metode i praksis: Dette er en neuroaffektiv tilgang til arbejdet med barnet. Skolens psykolog laver Brainmaps på alle eleverne. Et brainmap er med til at skabe et helhedsorienteret overblik over barnets nuværende funktionsniveau. Dette brainmap giver os mulighed for at tilrettelægge behandlingsdelen individuelt og er desuden et visuelt måleredskab til evaluering af vores indsats. Samtidig giver den neurosekventielle model et fælles sprog for arbejdet med børnene. Den neuroaffektive tilgang skaber optimale udviklingsforhold, når det følges op med Theraplay aktiviteter i hverdagen. Fokus holdes på elevens følelsesmæssige alder.
  • Vi arbejder med Theraplay ®. Metode i praksis: Vi tilbyder individuelle forløb med Theraplay aktiviteter til elever i hverdagen. Kontakt skolelederen for pris, hvis der fx ønskes et forældre/barn forløb. Læs mere om Theraplay ®

I hverdagen benytter vi os desuden af skolens lille sanserum, hvor vi udfører tryk-massage, terapilege mm.

Alle elever vælger deres ”helle-sted”, hvor de kan søge hen, hvis de trænger til en pause fra fællesskabet.

Skolens kultur viser nye elever, at det er en naturlig del af hverdagen at søge hjælp og støtte hos de voksne. Alle elever har deres egen primær-lærer, som de har skemalagt samtale med en gang om ugen og når der ellers er behov for det.

Skolen vægter samarbejdet med hjemmet/elevens bopæl meget højt. Det er af yderste vigtighed, at vi samarbejder omkring elevens problematikker og helst ud fra de samme indsatsområder. Det stiller store krav til kontakten i hverdagen, og kan foregå både pr. telefon, mail og sms.