Som skoleleder står Sune i spidsen for den administrative og pædagogiske ledelse af Guldborgsund og Tappernøje Dagskoler. Sune fremstår som en synlig og visionær leder, der formår at holde mange bolde i luften og at holde kursen skarp. Han har konstant skolernes mission og vision på sigtekornet og besidder en særegen evne til at tænke innovativt og i nye muligheder for at optimere og udvikle fondens kerneydelser.

I den daglige ledelse fremstår Sune som en autentisk og ærlig leder, hvis ledelsesstil er kendetegnet ved lydhørhed, tydelighed, åbenhed, menneskelig varme og empati.

Sune er oprindeligt uddannet pædagog og har siden taget diplomuddannelsen i ledelse. Han har en solid erfaring med pædagogisk intervention og har stor ekspertise inden for arbejdet med diagnoser samt konflikthåndtering i pædagogiske indsatser. Sune har tillige en bred ledelseserfaring fra døgninstitutionsområdet, han har udviklet konceptet Pædagogisk Magtanvendelse, og han har gennem de sidste 10 år undervist kommuner, skoler og undervisningsinstitutter over hele landet heri.