Lillian udannet socialpædagog. Hun har altid arbejdet med børn og unge både frivilligt og professionelt. Lillian har været leder i FDF og frivillig medarbejder i værestedet Fisken for børn og unge på Vesterbro i København. Lillian har mange års erfaring både på det almene pædagogiske område og mere end 20 år på specialområdet. Lillian har været ansat på observationshjem, opholdssted og dagbehandlingsskole, og de sidste 5 år på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, hvor hun arbejder med en gruppe psykisk skrøbelige unge. Hendes store, brede viden er et godt grundlag for bestyrelsesarbejdet.