Kim er uddannet hospitalsportør, administrationsmedarbejder med IT og har grunduddannelsen som brandmand. Kim har tidligere arbejdet som portør på Sankt Hans hospital, i IT- afdelingen hos Danske Fragtmænd og på brandstationen i Næstved.

På Tappernøje Dagskole sørger Kim for, at eleverne kommer godt til skole.

Kim har været ansat siden 2017