Helena er uddannet pædagog og har en bred og mangeårig erfaring med pædagogisk arbejde. Helena har været uddannet og har arbejdet som pædagog i de sidste 30 år. Hun har stor viden om og erfaring med, at støtte og videreudvikle børns personlighed og sociale kompetencer. Hendes spidskompetence ligger især inden for skole- og SFO-området, hvor hun har arbejdet i mere end 20 år. Helena er desuden uddannet praktikvejleder og har  været børnehaveklasseleder i en periode på 2 år.

På Tappernøje Dagskole nyder vi godt af Helenas varme smil og store erfaring med arbejdet omkring yngre børn. Helena er således primært tilknyttet indskolingen, hvor hun er en vigtig medspiller i varetagelsen af det pædagogiske behandlingsarbejde – både i og uden for undervisningen.