På Tappernøje Dagskole sørger Finn for, at eleverne kommer godt i skole.

Finn har været ansat siden 2015.