Diana har været uddannet lærer i mere end 20 år. Hendes linjefag er dansk og billedkunst, men har undervisningserfaring i mange andre fag.  Diana har massiv erfaring i arbejdet som lærer for elever med diagnoser som ADHD, ADD, Asperger, Tourette, OCD, Social angst og Komobiditet. Diana har undervist i både almene og specialklasser, samt på dagskoler. Diana har desuden stor erfaring med at føre elever op til både FP 9 og 10.

På Tappernøje Dagskole underviser Diana i dansk, engelsk, samfundsfag og historie. Hendes tilgang er rolig og anerkendende og hun har en massiv paratviden, der gør undervisningen både levende og spændende. Diana er af natur kreativ og nysgerrig efter ny viden, hvilket smitter af i hendes undervisning.

Diana har været ansat siden 2020