Charlotte er uddannet pædagog, certificeret Theraplay terapeut og certificeret i NADP (Den neuroaffektive analyse). Charlotte har desuden uddannet sig inden for specialpædagogisk børnemassage. Hun har solid erfaring med undervisning og dagbehandling til udsatte børn og unge og er mester i, at tænke ud af boksen for at nå ind til og møde børnene/de unge.

Charlotte har i perioden fra juni 2011 og frem til 1. september 2017 været ansat som skoleleder. Hun har i den forbindelse uddannet sig, bl.a. gennem kurset ”Fra kollega til leder”.

Charlotte er særligt optaget af den neuroaffektive tilgang til dagbehandlingsarbejdet med børn og unge og holder desuden foredrag uden for skoletiden.

Charlotte er ansvarlig for dagbehandlingsarbejdet på Tappernøje Dagskole og varetager Theraplay-forløb samt forløb med pædagogisk massage for elever på både Tappernøje og Guldborgsund Dagskole. Hun underviser personalet i den neuroaffektive forståelse og superviserer på teammøder. Desuden udfører hun, i samarbejde med teamet, NADP på skolens elever.

Charlotte har en bred erfaring inden for dagbehandling på det psykologiske/pædagogiske område, ligesom hun har stor erfaring inden for konflikthåndtering samt samarbejde og kommunikation med de forskellige kommunale instanser omkring barnet/den unge.

Som en del af behandlingen/betalingen tilbydes Tappernøje og Guldborgsund Dagskolers elever og elevens primær omsorgsperson (forældre, plejeforældre eller pædagog) et Theraplay-forløb, hvis det vurderes at være udviklende. Det er også muligt at tilkøbe et sådant forløb for eksterne familier. Ligeledes kan Charlotte, som certificeret Theraplay-terapeut, udarbejde en veldokumenteret rapport, der, på baggrund af MIM (Marshack Interaktion Method), beskriver både styrker og problematikker i interaktionen mellem omsorgspersonen og barnet. I flere kommunale regi sidestilles en MIM rapport med en § 50 forældrekompetenceundersøgelse. Kontakt skoleleder Sune Havlykke for eksterne tilbud.

Ud over at planlægge, udføre og dokumentere Theraplay-forløb arbejder Charlotte med pædagogisk massage. I hverdagen tilbydes eleverne forskellige former for regulerende massage både i konfliktsituationer og forebyggende. En dårlig dag kan næsten altid re-startes efter en tur på briksen. Desuden tilbyder Charlotte afspænding, inspireret af mindfulness og børneyoga, til skolens elever efter behov.

Charlotte har i privat regi virksomheden CDN-THERAPLAY og tilbyder Theraplay, NADP og specialpædagogisk massage. Charlotte tilbyder desuden foredrag/inspirationsoplæg om bl.a. ”Den neuroaffektive tilgang til det pædagogiske arbejde” og ”Pædagogisk arbejde med Theraplay.
Charlotte har været ansat på Tappernøje Dagskole siden 2008.