Anja er uddannet lærer og har taget en Master i Special- og Socialpædagogik fra Aarhus Universitet, hvor hendes masterprojekt omhandlede det tværprofessionelle samarbejde med forældre til børn med skolevægring og udviklingsforstyrrelser.

Anja har solid erfaring indenfor det special- og socialpædagogiske område. Hun har arbejdet som lærer, inklusionskonsulent og leder på almenskoler, specialskoler og i psykiatrien og som specialpædagogisk konsulent i både kommunalt og privat regi. Hun har stor erfaring i at samarbejde med forskellige instanser omkring barnet/den unge og familien samt erfaring med faglig sparring og supervision, tilrettelæggelse og afholdelse af oplæg og kurser til fagprofessionelle særligt indenfor institutions- og skoleområdet.

Anja er særligt optaget af den pædagogiske forståelsesramme, der kobler blandt andet neurovidenskabelig, neuropsykologisk, social- og specialpædagogisk viden med sigte på at skabe de bedst mulige betingelser for børn og unges personlige, faglige og sociale udvikling. Anja har dertil erfaring i anvendelse af flere forskellige metoder og tilgange som eks. Low Arousal, TEEACH, ALSUP, KAT-kassen, Signs of Safety, Praktisk konflikthåndtering og mægling, Marlborough-konceptet, Løsningsfokuseret tilgang, m.fl.

Anja er ansvarlig for skolevægring-forløb på Tappernøje og Guldborgsund Dagskoler. Hun har i mange år arbejdet med børn og unge med skolevægring og deres forældre og har igennem dette arbejde opnået stor viden om og erfaring i arbejdet med disse komplekse specialpædagogiske indsatser.

Anja har været ansat på Tappernøje og Guldborgsund Dagskoler siden august 2022.