Bestyrelse

Birthe Møller
formand

Jakob Linsdell
næstformand

Elise Olsen
d

Lars Petersen
j

Aya Lund
g

Ansatte

Sune Havlykke

Skoleleder

Charlotte Nielsen

Behandlingsansvarlig

Aleksei Niavro

Lærer

Martin Jensen

Underviser/AMR

Helle Lehm

Lærer

Michelle Larsen

Lærer

Helena Ziska
Pædagog

Mia Steffensen
Pædagog

Barbara Grigat
Køkkenansvarlig

Louise Rasmussen
Lærer

Janne Rasmussen
Lærer

Jens Beck
Lærer

Tine Raft

Chauffør/Rengøring

Naja Poulsen

Chauffør/Rengøring

Kim Søndergård
Chauffør

Finn Madsen
Chauffør

Lone Madsen

Sekretær

Carsten Møller
Bogholder

Lars Rasmussen
pedel