Nyt tilbud på Tappernøje & Guldborgsund Dagskoler
til børn med skolevægring

Dagskole med individuel undervisning, samt pædagogisk- og terapeutisk behandling med Theraplay

Tappernøje Dagskole er et privat, socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til normaltbegavede, udsatte børn og unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen.

En “specialskole” ville nogle kalde det, og med rette. For det specielle ved os er, at vi kan give eleven mulighed for at få et nyt perspektiv på det at lære og være – også i fællesskab.

Vi tror på, at man skal være for at kunne lære

Derfor arbejder vi med elevernes sociale kompetencer og personlige udvikling for ad den vej, at skabe grobund for en positiv faglig udvikling.

Størstedelen af vores elever opnår flotte resultater ved FP (folkeskolens prøve).

Nyheder

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger

Til sagsbehandlere og pårørende. Vedr. visitering af elever samt akut opståede situationer kan skoleleder Sune Havlykke kontaktes på tlf. 61 63 23 59

Følg med på facebook

Følg med på facebook