Sådan får man plads på skolen

Visitation

Tappernøje Dagskole er en skole, man skal visiteres til. Det vil sige, at den kommune, hvor barnet har bopæl, skal visitere.  For børn med bopæl i Næstved Kommune og tilknytning til en folkeskole, vil det oftest være folkeskolelederen i samråd med vores lærere og pædagoger, der skal bevilge en plads på skolen. Hjemmet skal samtykke. Når børn anbringes uden for egen kommune til de omkringliggende kommuner (oftest Næstved og Vordingborg) har den betalende hjemkommune ret til, at fremhæve deres ønske om Tappernøje Dagskole.

Før en visitation kan ske, skal der laves en pædagogisk-psykologisk undersøgelse og vurdering af eleven, og den indstillende kommune skal sende resultatet af § 50-undersøgelsen (en undersøgelse af elevens og dennes families problemer, ressourcer og handlemuligheder) til skolen.

Det faglige niveau og den faglige udvikling skal også være beskrevet, ligesom den hidtidige indsats skal beskrives og vurderes. Der må også meget gerne indgå andet relevant materiale som f.eks. tests, undervisningsplaner, handleplaner og behandlingsplaner.

Det er den indstillende kommunes opgave, at fremskaffe disse beskrivelser og vurderinger. Det er ønskværdigt at disse ting er på plads, inden der holdes et visitationsmøde, hvor den endelige beslutning gerne skal kunne træffes.

Revisitation

En gang om året skal der tages stilling til, om opholdet på skolen skal fortsættes, ændres eller ophøre. Det sker ved, at skolelederen indkalder til et revisitationsmøde. På revisitationsmødet deltager den tilsynsførende, psykolog, visitator samt leder og primærlærer fra Tappernøje Dagskole.

Dine rettigheder som forældre til et barn i folkeskolen

Klagenævnet for Specialundervisning har udgivet en forældrepjece med vejledning om specialundervisning til børn i folkeskolen. Pjecen informerer kort om reglerne på specialundervisningsområdet, herunder hvilke muligheder og rettigheder forældre har. Pjecen oplyser blandt andet om, at en beslutning om at tildele eller afslå specialundervisning er en afgørelse, som forældrene kan klage over.

Forældrepjecen kan læses her

Ledige pladser?

Der er plads til i alt 15 elever på skolen. Der er 1 lærer for hver 2-3 elever.

Kontakt skolens daglige leder på tlf: 40 42 23 59 eller mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. for ledige pladser

Læs om priser, aldersgrupper og meget mere under Praktisk info