Undervisning

Vi lærer alle forskelligt ...

På Tappernøje Dagskole er vi bl.a. inspireret af de amerikanske forskere og teoretiker Dun og Dun, når vi planlægger og tilrettelægger undervisningen for den enkelte elev. Nedenstående beskriver de områder vi klarlægger, før vi tilrettelægger vores undervisning:

1 De psykologiske elementer: Kan du lide at arbejde med en opgave "trin-for-trin"? (analytiker). Eller foretrækker du fra starten, at du kan se formålet med opgaven og se dens helhed? (holist). Går du straks i gang med en ny opgave (impulsiv), eller foretrækker du at sidde at tænke opgaven igennem, inden du går i gang (refleksiv)?

2 De perceptuelle forcer: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer?

3 De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke? Skal der helst være koldt eller varmt i lokalet? Foretrækker du at sidde ved dit skrivebord eller at lægge på sofaen, når du læser lektier? Eller er det lige meget?

4 De følelsesmæssige elementer: Er du god til at motivere dig selv, når du skal lære noget vanskeligt? Er du god til at holde ud? Er du vedholdende? Føler du stort ansvar for dit arbejde? Har du behov for struktur, når du arbejder?

5 De fysiologiske elementer: Foretrækker du at småspise og drikke lidt, når du skal lære noget nyt og svært? Arbejder du bedst på bestemte tidspunkter af dagen? Skal du helst bevæge dig, mens du arbejder?

6 De sociologiske elementer: Arbejder du bedst alene eller i par? Arbejder du bedst i grupper, som I selv har valgt, eller i grupper som læreren har valgt? Arbejder du bedst, når din lærer eller en anden er i nærheden? Eller har du behov for en blanding (en variation)?

Vi er bevidste om, at alle børn ikke lærer ens, og vi har respekt for den enkelte elevs måde at modtage, indhente og bearbejde informationer på. Eleverne inddeles i hold efter flere kriterier:

Social adfærd
Koncentration
Fagligt standpunkt

Eleverne undervises ofte i grupper på max 3 elever og en lærer. Der kan i perioder være så fagligt velfungerende elever, at der er mulighed for, at undervise i hold på 6-7 elever med to lærere. Vi bestræber os på, at der altid er både en pædagog og en lærer i undervisningen, så både den undervisningsmæssige og den behandlingsmæssig del varetages.

Elevplanen er grundlaget for den undervisning, den enkelte elev modtager. Det er det lærerne, der laver elevplanen, som herefter gennemgås sammen med eleven, så vi sikrer os, at de forstår og accepterer de mål, der er sat. Eleven skal underskrive elevplanen.

I undervisningen bruger vi både traditionelle undervisningsbøger samt pc’er. Pc’en er et nyttigt redskab i arbejdet med vores målgruppe, og vi bestræber os på, at eleverne lærer at bruge diverse skrive-, regne- samt billedredigeringsprogrammer. Skolen har desuden et særligt IT program, CD-ord, der hjælper læsesvage elever. Hver enkelt elev har adgang til egen pc.

At være undervisningsparat ...

På Tappernøje Dagskole anerkender vi, at sociale og personlige kompetencer er en forudsætning for at kunne udvikle sine faglige kompetencer.

Vi starter derfor med at sætte en personlig udvikling i gang ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs stærke sider og tilpasse undervisning individuelt.Vi møder eleverne, der hvor de er. Det betyder ikke, at der ikke stilles krav. Men det betyder, at krav skal være realistiske, før det giver mening at fastholde dem.Anerkendelse, nære relationer og selvværd. Det er de tre grundsten i såvel undervisning som behandling på skolen. Læs mere om de to pædagogikker

Målet i første omgang er at få ro på elevernes indre kaos og gøre dem parate til at modtage undervisning, så de får en chance for at udnytte deres udviklingspotentiale.

Optimale forhold for læring

Tappernøje Dagskole har mange års erfaring med elever med særlige vænskeligheder. Følgende punkter kan optimere læringsforholdene og mindske unødige konflikter.

Læs mere

 

 

 

Fagene

Som alle andre skoler, er vi underlagt folkeskoleloven, dog med de særlige muligheder for hensyn, der åbnes for i bekendtgørelse 1373: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

På Tappernøje Dagskole tilbydes undervisning i fuld fagrække. Der er dog mulighed for, at eleven bliver fritaget for enkelte fag, hvis det vurderes at denne ikke magter dette. Denne vurdering sker altid i samråd med skolens psykolog, lærerne og forældrene.

Derudover har vi en del emneuger med aktuelle emner. Ugerne giver en rigtig god mulighed for, at arbejde praktisk, tage ud af huset samt på tværs at grupperne.

Hvis en elev har kompetence for at deltage i den lokale folkeskole i enkelte fag, er det noget, vi støtter meget op om. De får i så fald en lærer fra dagskolen med de første 14 dage.

Se et eksempel på elevplan

Et undervisnings skema for en elev kan se sådan her ud:

Undervisningsskema 1.-2. klasse

TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.15-8.45

MORGENMØDE

LEKTIE / SAMTALE
MOTION OG BEVÆGELSE
MOTION OG BEVÆGELSE MOTION OG BEVÆGELSE

8.45-9.30

MATEMATIK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

ENGELSK

9.45-10.30

DANSK

DANSK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

10.30-10.45

USU

USU

USU

USU

USU

10.45-11.30

ENGELSK

MATEMATIK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

11.30-11.50

USU

USU

USU

USU

USU

12.15-13.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

DANSK

KRISTENDOM

13.15-14.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

BILLEDKUNST

BILLEDKUNST

14.15-15.00


IDRÆT


KLASSENS TID

Undervisningsskema 3.-4. klasse

TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.15-8.45

MORGENMØDE

LEKTIE / SAMTALE
MOTION OG BEVÆGELSE
MOTION OG BEVÆGELSE MOTION OG BEVÆGELSE

8.45-9.30

MATEMATIK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

ENGELSK

9.45-10.30

DANSK

DANSK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

10.30-10.45

USU

USU

USU

USU

USU

10.45-11.30

ENGELSK

MATEMATIK

DANSK

MATEMATIK

DANSK

11.30-11.50

USU

USU

USU

USU

USU

12.15-13.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

HÅNDVÆRK/DESIGN

KRISTENDOM

13.15-14.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

HÅNDVÆRK/DESIGN

BILLEDKUNST

14.15-15.00


IDRÆTKLASSENS TID

Undervisningsskema 5. klasse

TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.00-8.15

LÆSEBÅND

LÆSEBÅND LÆSEBÅND LÆSEBÅND LÆSEBÅND

8.15-9.30

DANSK

MATEMATIK

DANSK

MATEMATIK

MADKUNDSKAB

HÅNDVÆRK/DESIGN

9.45-10.30

NATUR/TEKNIK

DANSK

HISTORIE

DANSK

10.30-10.45

USU

USU

USU

USU

10.45-11.30

NATUR/TEKNIK

KRISTENDOM

HISTORIE

DANSK

11.30-11.50

USU

USU

USU

USU

USU

12.15-13.00

DANSK

IDRÆT

ENGELSK

ENGELSK

MATEMATIK

13.15-14.00


IDRÆT

ENGELSK

MATEMATIK

BILLEDKUNST

14.15-15.00


IDRÆT

LEKTIECAFÉ

MATEMATIK

KLASSENS TID

Undervisningsskema 6.-7. klasse

TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.15-8.45

MORGENMØDE

LEKTIE / SAMTALE
MOTION OG BEVÆGELSE
MOTION OG BEVÆGELSE MOTION OG BEVÆGELSE

8.45-9.30

ENGELSK

ENGELSK

MATEMATIK

ENGELSK

DANSK

9.45-10.30

MATEMATIK

MATEMATIK

HISTORIE

TYSK (10.10-10.55)

DANSK

10.30-10.45

USU

USU

USU


USU

10.45-11.30

MATEMATIK

MATEMATIK

HISTORIE

DANSK

DANSK

11.30-11.50

USU

USU

USU

USU

USU

12.15-13.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

HÅNDVÆRK/DESIGN

KRISTENDOM

13.15-14.00

MUSIK

IDRÆT

NATUR/TEKNIK

HÅNDVÆRK/DESIGN

TYSK (13.30-14.15)

14.15-15.00


IDRÆT

DANSK

HÅNDVÆRK/DESIGN

KLASSENS TID

Undervisningsskema 8 - 9. klasse

TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8.15-8.45

MORGENMØDE

LEKTIE / SAMTALE
MOTION OG BEVÆGELSE
MOTION OG BEVÆGELSE MOTION OG BEVÆGELSE

8.45-9.30

MATEMATIK

MATEMATIK

FYSIK/KEMI

MATEMATIK

MATEMATIK

9.45-10.30

ENGELSK

DANSK

FYSIK/KEMI

DANSK

MATEMATIK

10.30-10.45

USU

USU

USU

USU

USU

10.45-11.30

DANSK

KRISTENDOM

FYSIK/KEMI

DANSK

HISTORIE

11.30-11.50

USU

USU

USU

USU

USU

12.15-13.00

SAMFUNDSFAG

IDRÆT

BIOLOGI

DANSK

GEOGRAFI

13.15-14.00

SAMFUNDSFAG

IDRÆT

DANSK

ENGELSK

LEKTIE

14.15-15.00

LEKTIE

IDRÆT

DANSK

ENGELSK

KLASSENS TID

 

Lejrskole og ekskursioner

3-5 gange om året tager vi på ekskursion. Det er både kulturelle og erhvervsmæssige ekskursioner. I skoleåret 11-12 var vi bl.a. på Krible krable udstilling på Eksperimentariet, på Arbejdermuseet, på Middelalder centret. I starten af dette skoleår 12-13 har vi netop været på et spændende undervisningsforløb på Bakken. Her deltog elever og lærere i GPS-løb med historiske spørgsmål og senere blev der prøvet div. forlystelser, hvor fokus var på fysik og matematik bl.a. gennem pendulering, svingninger, hastighedsmålinger, vægt og tryk.

Engang om året tager hele skolen samlet på lejrskole. Vi har været på mange spændende ture gennem årene. Vi bestræber os på at variere vores valg af lejrskoler, således at vi får mødt mange forskellige kulturer og aktiviteter. Derfor skifter vi gerne mellem rejser til udlandet og i Danmark. Sidste skoleår gik turen til London, hvor vi havde 5 fantastiske dage med kulturelle, faglige og underholdende oplevelser. Se evt. billederne i galleriet.

Hvert år efter sommerferien tager hele skolen samlet på introtur. Her vil der også altid være både faglige og sociale aktiviteter/mål. Skolens introtur i 2011 var bygget op om temaet: Vi flytter grænser. Her var vi bl.a. på Go High og klatre i de høje trætoppe. Dette års introtur blev afholdt i nærområdet, hvor vi cyklede til Faksinge skov og overnattede i shelters. Dagene bød på orienteringsløb, førstehjælp i skoven, mad over bål, hygge og sang. Se evt. billederne i galleriet.

Undervisningsmiljø

På Tappernøje Dagskole har vi gjort meget ud af at tale om og beslutte, hvilke krav vi, lærere og elever, stiller til det fysiske og psykiske undervisningsmiljø. Det handler ikke kun om indeklima og fysiske rammer, men også om emner som at holde en god stemning i klassen, at have tydelige og nærværende voksne og at have forudsigelighed og struktur i dagligdagen. Eleverne har stor indflydelse på disse ting, og det er noget, vi tager op og diskuterer mindst en gang om året.

Se resultatet af dette års undervisningsmiljøvurderi

 

til top