pict0132_a.jpg

En elevberetning


Hej, mit navn er Laura. Jeg startede på Tappernøje Dagskole mandag, d. 12 August. Jeg var 13 år gammel, og var netop lige flyttet ind på
den selvejende institution Butterfly. Alting var bare noget møg for mig, og alt jeg blev tilbudt var bare som et stort sort hul. Jeg havde ikke lyst til at bo på Butterfly, og jeg havde bestemt heller ikke lyst til at starte på en ny skole. Jeg vidste at det var det man kaldte en “specialskole” og det kunne jeg ikke lide at høre. Jeg ville ikke føle mig speciel, eller anderledes for den sags skyld. Og det gjorde at jeg var meget imod at starte.
Men dagene gik og det blev den 12 August hvor at jeg skulle starte. Da jeg kom ind på skolen blev jeg mødt med smil og kærlighed. Alle hilste på mig og tog rigtigt godt imod mig. Det var en dejlig følelse at have, at nogen faktisk gad mig.
På min anden skole var jeg blevet mobbet meget, fordi jeg ikke var ligesom alle andre. Jeg havde ikke lyst til at være som alle andre, jeg
havde lyst til at være mig selv. Men det har kun været en ulempe.
Så da jeg bliver modtaget på Tappernøje Dagskole bliver jeg så lettet. For de var ikke som alle andre. De havde hver deres personlighed, som
de kunne få lov til at vise. Man var heller ikke bange for at vise hvem man var, for man vidste at lige meget hvordan man var, så ville man blive taget godt imod.
Det bedste ved skolen er, at lærerne er tålmodige. Alle elever kan lege, lige meget hvad aldersgruppen er. Og at man kan være sig selv, uden
at blive hakket ned på.
Jeg har nu gået på Tappernøje Dagskole i et år, og det har været den bedste skole jeg har gået på ud af de 3 andre jeg også har gået på.
Det har virkelig været en fornøjelse, selvom der self. altid vil være både opture og nedture.
Skolen har hjulpet mig til at bremse mine konflikter i bedre tid, og lægge min stædighed lidt til side. Og bestemt også den angst jeg havde for at folk rørte mine ting. Jeg har dog stadig lidt men det bliver bedre og bedre.
Så tak til skolen får at give mig den læring og omsorg jeg VIRKELIG har brug for.

Laura.

Målgruppe


Tappernøje Dagskole er et privat socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til normaltbegavede udsatte børn og unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen.

Fælles for vores elever er, at:

De aldersmæssigt ville skulle gå i 1-10 kl. Vi har dog indimellem unge op til 17 år.
De har sociale, emotionelle og psykiske problemer, som bl.a. viser sig i form af opmærksomhedsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser.
Deres personlige og sociale kompetencer har lidt så meget skade, at det er gået ud over deres læringslyst og -evne.
De har brug for en socialpædagogisk indsats/anden behandling for at kunne udvikle sig fagligt.
De er i fare for ikke at udvikle sig fagligt og personligt på linje med andre børn.
Deres virkelighedsopfattelse er forrykket, og at de har brug for hjælp til at justere denne og udarbejde mestringsstrategier.

Det kan være børn/unge, der:

Er meget udadreagerende og ikke har de sociale kompetencer, der skal til for at kunne navigere i et fællesskab.
Reagerer på problemerne ved f.eks. at stikke af, udeblive, skære i sig selv eller blive ekstremt introverte.
Har været udsat for incest, vold eller anden form for omsorgssvigt og overgreb.
Har diagnoser som f.eks. ADHD.
Har psykiatriske problemstillinger.
Mangler opbakning hjemmefra.
Er anbragt uden for hjemmet.
Lærer meget langsomt.
Har meget lav selvfølelse.
Har behov for særligt tilrettelagt undervisning, f.eks. praktisk læring, eneundervisning, meget tætte voksenrelationer eller særligt gode koncentrationsbetingelser.

Målet er:

1 At hjælpe eleven til at udvikle selvforvaltning.

2 At hjælpe eleven til at kunne reflektere over eget liv.

3 At skabe en positiv skoleudvikling gennem et styrket selvværd. Se også  Vision & Værdier

Kan man virkelig rumme så forskellige børn og unge på en lille skole?

Vi tror på, at mennesker lærer at rumme, forstå og udvikle sig ved for det første at opleve, at man ikke er den eneste, der har problemer, og for det andet at opleve, at problemer kan være forskellige og blive udtrykt forskelligt.

Derfor har vi valgt at have plads til mange typer af udsatte børn & unge, så vi ikke sætter nogen i bås eller forstærker en tro på, at ens markante adfærd er ok. for alle de andre gør præcis det samme. I stedet prioriterer vi at skabe forståelse for - og hos - alle.

Vi er ikke et skoletilbud til:

÷ Børn i førskolealderen og voksne.
÷ Elever med fysiske handicaps, der stiller helt specielle krav til de fysiske rammer og kommunikationsformer.
÷ Elever med markant dårlig begavelse/retarderede elever.