Statusbeskrivelse

Statusbeskrivelsen er lærernes oplevelse af elevens sociale og faglige udvikling. Den laves mindst en gang om året og udleveres til hjemmet, PPR og sagsbehandleren. Her fremhæves både kompetencer, ressourcer og indsatsområder. Denne plan revideres på samme måde, som elevplanen og udfærdiges af primær lærer. Her har lærerne altid mulighed for, at få supervision, hjælp eller på anden måde sparring af skolens psykolog, samt de øvrige lærere / pædagoger.

Statusbeskrivelsen ligger til grund for det fremtidige arbejde med eleven.

Se et eksempel på en  Statusbeskrivelse